Brussels Airport Company (BAC) optimaliseert de veiligheidscultuur door betere samenwerking

Brussels Airport Company

Brussels Airport Company (BAC) investeert volop in veiligheid en preventie. Zo is de preventiedienst in de loop der jaren gevoelig uitgebreid en het kernteam fors uitgebouwd. Het doel is duidelijk: de veiligheidscultuur op en rond de luchthaven versterken.

Marc Hoppenbrouwers, diensthoofd veiligheid en preventie bij BAC vertelt: “Om ons te ondersteunen voor het verhogen van de veiligheidscultuur riepen we begeleiding in van externe experten. Verschillende partijen legden ons een traject voor. Quattro Development ging net dat stapje verder in zijn voorstel.”

 

Geen opleiding veiligheid, wel coaching  

Het gesprek over veiligheid dat BAC voerde met Quattro Development evolueerde al snel naar een echte workshop over de noden van de preventiedienst. Een interne doorlichting van deze dienst bleek een eerste juiste stap.

 

“Ons kernteam bestaat uit ervaren mensen, krakken in hun vak, elk met hun eigen karakter en stijl. Dit team heeft heel veel kwaliteiten en ook enkele aandachtspunten. Daarnaast rapporteerden we ook heel omslachtig aan onze interne klant. We stelden te veel onze expertise tentoon terwijl de klant eigenlijk nood heeft aan een direct, algemeen advies”, ondervond Marc.

 

Quattro Development startte een begeleidingsprogramma van een half jaar. Elk lid van de preventiedienst kreeg tijdens die periode individuele coaching. In een heel open en respectvolle sfeer werkten de preventieadviseurs aan een betere samenwerking in het team en met externe partijen. In workshops analyseerden ze aandachtspunten, stelden ze verbeterplannen op en keken ze kritisch naar de positie van de preventiedienst binnen de onderneming.

 

Open communicatie

“In de loop van het traject zelf is er heel vaak overleg geweest. Wat moet er worden bijgestuurd? Hoe ervaren wij de coachings? Hoe verliepen de workshops? De openheid en de bereikbaarheid van Carine, de consultant van Quattro Development, maakte dat iedereen dit traject als heel positief heeft ervaren”, vertelt Marc. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

 

Aan knowhow ontbrak het zeker niet in het team. Wel soms aan overleg in de samenwerking. Nu communiceren teamleden veel opener met elkaar. De angst om te falen of verkeerde dingen te zeggen, is weg. “We kennen elkaars sterktes en zwaktes en we kunnen elkaar daarbij helpen, en zo de samenwerking nog versterken. We weten nu ook heel duidelijk waar we naar toe willen. We zijn een sterke groep geworden met een open cultuur en we durven ook de moeilijke zaken benoemen”, vertelt Hoppenbrouwers.

 

Betere samenwerking rond veiligheid

Ook de interne klanten zijn enthousiast. “Ze bekijken ons helemaal anders. Vroeger waren we de experten met de negatieve boodschappen. Nu zijn we de veiligheidsprofessionals waar ze graag een beroep op doen. Ze krijgen snel directe en duidelijke antwoorden, in een taal die ze begrijpen”, weet Marc.

 

En ook de samenwerking met externe partijen pakt de preventiedienst van BAC helemaal anders aan. “Terwijl we eerder meer optraden als politieagenten die hen vertelden wat en hoe ze het moesten doen, stellen we ons nu uitnodigend en ondersteunend op. En dat geeft een heel vlotte samenwerking.”

 

Dat Quattro Development voor BAC de juiste partner is, daarover twijfelt Marc geen seconde. “De meeste veiligheidsconsultants komen met een template voor een veranderingstraject. Daarvan afwijken, kan niet voor hen. Bij Quattro Development kan dat wel. Hun consultants hebben een open mind, veel expertise en een heel breed draagvlak. Ze kunnen analyseren, adviseren, trainen en coachen. Ze beperken zich niet tot hun template maar passen zich vlot aan aan de cultuur en de mensen met wie ze werken. Het contact blijft, ook nu nog, na het traject. En dat appreciëren we bij BAC”, besluit Hoppenbrouwers.