Veiligheidscultuur 'Go for zero': a number and a vision

Je bent in orde met alle wetten en normen, je werkt met de juiste technieken, je beschikt over efficiënte management systemen en processen en je organiseert regelmatig opleidingen rond veiligheid op de werkvloer. Wat kan je nog doen om ervoor te zorgen dat je werknemers in hun dagelijkse job meer rekening houden met de risico’s op een arbeidsongeval?

 

Dat is nu precies het werkterrein van de consultants van Quattro Development. Zij zorgen dat elke medewerker in jouw onderneming voortaan veiligheid ademt. ‘Go for zero’ wordt een gedragen visie in je organisatie.

 

Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en echt zorg dragen voor elkaar. Op deze pijlers steunt deze welzijnsvisie. En dat vraagt een mentaliteitsverschuiving bij elke medewerker en in alle geledingen van de organisatie en een evolutie in de structuur, de cultuur en de communicatie in het bedrijf. Die evolutie vind je ook terug in de nieuwe ISO 45001-norm die binnenkort zijn intrede doet. Ook in deze norm draait alles rond de cultuur in een organisatie en de rol van elke medewerker in welzijn op de werkvloer. Ben je hier klaar voor?

Team

"Je bent in goede handen!"

Peter Buyse

Peter werkt al meer dan 20 jaar met diverse organisatie aan hun evolutie en de groei van de medewerkers. Hij werkt met multinationals, KMO’s, openbare en privé-organisaties op vlak van organisatiebouw en verandering. Topics waar Peter vaak mee bezig is gaan over leidinggeven, strategie, project- en verandermanagement. Tevens heeft Peter ervaring in de verkoop, als executive coach en als HR-manager.

Peter werkt even gemakkelijk met een directiecomité als met medewerkers op de vloer. Bij hem kun je terecht om strategische concepten mee te vertalen naar praktische doelen en acties voor de medewerker in de praktijk.

Peter heeft een achtergrond als psycholoog.

Meer info

Paul Tiebout

Paul ondersteunt voornamelijk KMO’s op vlak van veiligheid, teamontwikkeling en leiderschap. Hij woont in Frankrijk, maar steekt voor zijn werk graag de grens naar België over.

Hij heeft een opleiding als maatschappelijk werker en is echt een man van de werkvloer. Hij had onder andere een job als bouwvakker, productiearbeider en taxichauffeur.

Bij Outward Bound en aan het Instituut voor Communicatie (IVC) specialiseerde hij zich in het trainersvak. Daarnaast heeft hij een erkenning als

Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (DIRECCTE)
Consultant en Management de la Santé et Sécurité au Travail (CARSAT)
Intervenant en Prévention des Risques Psychosociaux (ARACT)
Hij volgde ook een opleiding als ‘Médiateur en Entreprise’.

Meer info

Op weg naar een veilige werkplek: een aanpak op maat

Die go for zero-visie bereiken vraagt een diepgaande aanpak op lange termijn. Dat ziet Quattro Development zo:

Volledig op maat: geen enkel bedrijf werkt op dezelfde manier, elke situatie is anders, elke werknemer heeft een eigen manier van leren. Quattro Development werkt dan ook volledig op maat van de behoeften in jouw onderneming.

Je stapt in een traject: samen vertrekken we vanuit een grondige analyse, bepalen we doelstellingen en tekenen we mee de weg uit om die doelen te behalen.

Op alle fronten: van CEO, manager tot arbeider op de werkvloer, van leverancier tot klant, elke stakeholder, gaat mee door het bad. Veiligheid en welzijn gaat iedereen aan.   

Blijvende verandering: streefdoel is een echte leercultuur in jouw onderneming te realiseren zodat medewerkers zich echt verantwoordelijk voelen voor ieders veiligheid en zelf zullen gaan zorgen voor een veilige werkvloer.  

Onze toolbox voor veiligheid en welzijn op het werk

De consultants van Quattro Development staan bekend om hun uitstekende expertise op het vlak van veiligheid, hun sterke mensenkennis en hun jarenlange ervaring in veranderingstrajecten in organisaties.  Ze hebben een grote rugzak vol tools waarmee ze een welzijn- en veiligheidstraject op maat samenstellen. Je kiest voor een all-in-menu of à la carte:

een veiligheidstraject van A tot Z

een nulmeting uitvoeren

oplossingsgericht naar incidenten kijken

participatieve toolboxmeetings organiseren

vaardigheden trainen

teambuildings faciliteren

intervisies begeleiden

strategische workshops faciliteren

focusgroepen en overlegstructuren opzetten

processen optimaliseren

themadagen (safety days) organiseren

individuen of teams coachen

...

"Quattro Development bleek voor ons de ideale partner.  Zij vielen op door hun openheid en flexibiliteit. Zij drongen niets op, maar dachten heel ver mee om het trainingstraject helemaal op onze maat uit te werken."

Christophe Sohy, Training, Safety & Quality Systems manager, Lutosa

Get in touch!

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.