Experten in organisatieontwikkeling

Quattro Development begeleidt organisaties in ontwikkeling op het vlak van de menselijke aspecten. Voor medewerkers is verandering niet altijd vanzelfsprekend en toch is het de enige constante in de huidige maatschappij.

Hoe breng je mensen toch zover dat ze open staan voor nieuwe ontwikkelingen en daar ook plezier in vinden? Hoe slaag je erin medewerkers te boeien en te verbinden en maak je zo je organisatie sterker en wendbaar? Dat is de passie van onze consultants en daar ligt hun expertise.

Je kan op ons een beroep doen voor organisatieontwikkelingen op 3 domeinen:

Team

"Je bent in goede handen!"

Grondige aanpak voor een duurzaam resultaat

Bij Quattro Development vind je geen eenduidige quick fix oplossingen. Elke vraag, elk probleem heeft verschillende oorzaken. Alles heeft invloed op elkaar. Daarom plaatsen onze consultants vragen in de ruimere context van de organisatie en werken ze een oplossing helemaal op maat uit. Ze zijn daarbij sterk in:

  • co-creatie: omdat een nauwe samenwerking met alle medewerkers, teams, managers cruciaal is voor het resultaat
  • procesaanpak: om de complexiteit en onderlinge verbanden die gepaard gaan met een verandering naar boven te brengen
  • grondige analyse: goed luisteren en doorvragen naar de diepere oorzaak van wat er scheef loopt, want daar ligt ook vaak het begin van de oplossing
  • faciliteren: zij geloven in de sterktes van medewerkers en organisaties en brengen die naar boven omdat je eigen kennis en kunde beter onthoudt, makkelijker gebruikt en sneller toepast

Dankzij deze diepgaande aanpak zetten zij duurzame resultaten neer, meer concreet:

  • meer productiviteit wat zich vertaalt in meer welzijn en veiligheid, meer leiderschap of meer klantgerichtheid
  • betrokken en tevreden medewerkers
  • beter afgestemde en scherp gestelde processen en systemen
  • een lerende cultuur die open staat voor verandering

Resultaatgerichte trajecten op maat

 

De consultants van Quattro Development hebben een jarenlange ervaring in organisatieontwikkeling in zeer uiteenlopende sectoren. Ze werken in productieomgevingen en in dienstverlenende organisaties, in privé- en publieke sector, in social en non profit. Daarom beschikken deze experten over een breed arsenaal aan tools en methodes om een oplossing op maat van jouw onderneming uit te werken. Je kan bij hen terecht voor:

trajecten van A tot Z

visie, missie en strategie oefeningen

workshops en intervisies

teambuildings

verbeteren van processen

opleidingen en trainingen

meetinstrumenten en assessments

coaching van individuen en teams

ondersteuning met literatuur en how-to documentatie

...

Get in touch!

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.