Sociaal Huis Oostende is helemaal klaar voor verandering

Sociaal Huis Oostende

De sector Algemeen Welzijnswerk van het Sociaal Huis Oostende is sterk gegroeid op korte tijd en staat voor grote veranderingen. Vluchtelingenopvang, digitalisering en structurele wijzigingen als gevolg van het decreet lokaal bestuur zijn de grote uitdagingen. Hoe stoom je je leidinggevenden klaar om dat constructief vast te pakken?

Dat is een kolfje naar de hand van Quattro Development. Consultants Peter Van De Voorde en Lieven Vandendriessche stelden een interactief traject voor, gebouwd rond 3 thema’s: dynamiek, verandering en veerkracht. Individuele gesprekken met elk van de 18 teamleden, een team health check en een gevarieerde 2-daagse teammeeting vormden de perfecte ingrediënten om tot een concreet en gedragen plan van aanpak te komen.

Positieve groepsdynamiek

Corinne De Jonghe, directeur Personeel en Organisatie van de sector Algemeen Welzijnswerk van het Sociaal Huis Oostende, motiveert haar keuze voor dit voorstel: “Quattro Development gaat uit van een positieve dynamiek: zij vertrekken vanuit de sterktes en ambities van elk teamlid. Ook het onmiddellijke rendement van dit traject sprak ons aan. Peter en Lieven vroegen bijkomend een individueel gesprek met elk teamlid. Zo voelt iedereen zich direct betrokken. Zij hechten veel belang aan menselijke waarden en creëren op die manier een veilige omgeving waar ook moeilijke thema’s benoemd kunnen worden.”

Werkdruk in organisatie

Directeur Stephan Frees staat met zijn team leidinggevenden en experten alle dagen klaar om de medewerkers van de sector Algemeen Welzijnswerk van het Sociaal Huis te ondersteunen in hun taken. Ook in Oostende stijgt het aantal leefloners en groeit de nood aan opvang van vluchtelingen. Voeg daarbij de vraag vanuit de overheid naar meer registratie, opvolging en verantwoording en je begrijpt al snel dat de werkdruk de jongste jaren sterk is toegenomen. Het personeelsbestand van Sociaal Huis Oostende steeg in drie jaar tijd dan ook van gemiddeld 94 naar 149 werknemers. Al die factoren samen zetten de bestaande structuur van de organisatie onder druk.

Missie scherp stellen

“We hebben ondertussen ook een heel gemengd team leidinggevenden: van ervaren maatschappelijke werkers over jongere collega’s uit andere sectoren tot experten met een diverse achtergronden. Voor ons was het hoog tijd om de koppen eens bij elkaar te steken, de lijnen opnieuw uit te zetten, onze rol scherp te stellen en onze ambities te bepalen,” vindt Stephan. “Binnenkort staan we ook voor de inkanteling, zoals wij dat noemen. Dan maakt Algemeen Welzijnswerk Sociaal Huis deel uit van de Stad Oostende. Dan is het voor ons belangrijk om te weten waar wij voor staan, wat onze taak is en wat ieders verantwoordelijkheid is. Dat zit al wel in onze buik en in ons hoofd, maar we hadden het nog niet op papier gezet.”

Flexibel traject

“Een grote groep nieuwe werknemers en structurele veranderingen in het vooruitzicht. Dat is een uitstekende aanleiding om aandacht te besteden aan je team en je mensen. En om te bepalen hoe je samen naar de toekomst kijkt,” bevestigen Lieven en Peter. Wat zij fijn vonden aan dit project is dat ze voldoende ruimte kregen om het programma flexibel in te vullen en dat ze het met zijn tweeën konden uitvoeren. “We konden dan ook maximaal inspelen op de behoeften van het team en van elk individueel teamlid.”

Op de werkplek

“De individuele gesprekken met de leidinggevenden hielden we bewust op de werkplek zelf. Zo kregen we in korte tijd voeling met de manier van werken en met de cultuur in huis. Dat leerde ons ook veel meer over de noden van het team zelf. Waarin zijn ze heel goed? Waar willen ze sterker worden? Wat hebben ze nodig?” Met die input werkten Peter en Lieven het teamprogramma uit.

Veranderingszin en veerkracht

De team health check gaf inzicht in de groepsdynamiek. “Wil je weten waar je staat met je team rond missie, leiderschap, processen, communicatie en relaties, dat is dit een ideaal instrument. We herhalen die check nog eens tijdens het terugkommoment. Zo zien de teamleden zelf dat ze wel degelijk stappen hebben gezet,” weet Peter.
Lieven vult aan: “Oefeningen rond positief kijken naar verandering zorgen er voor dat de deelnemers nu veel meer open staan voor de toekomst. Dankzij het werk rond thema’s als zorg dragen voor jezelf, aandacht voor de balans tussen werk en privé en omgaan met tegenslag, voelen de leidinggevenden zich nu veerkrachtiger. Door zelf sterker in hun schoenen staan, zijn ze beter in staat om hun medewerkers te ondersteunen bij veranderingen en in hun dagelijks werk.”

Concreet plan van aanpak

Voor consultants Lieven en Peter was dit een boeiend project met veel mogelijkheden. Ze konden outside the box werken en al hun knowhow en ervaring combineren in een doelgericht traject. Directeur Stephan Frees en zijn team zijn heel tevreden met het concrete plan van aanpak dat ze konden realiseren. “We weten waar we staan en welke stappen we nog moeten zetten. We kijken met veel meer vertrouwen naar de toekomst en naar de concrete uitdagingen die op ons pad liggen. We zijn er nog niet, maar we zijn er gerust in dat we er wel gaan komen. En dat is een heel fijn gevoel.” besluit hij.

Staat jouw onderneming ook voor nieuwe uitdagingen?

Wil je als managementteam nog sterker staan? En zie je wel iets in deze aanpak. Kom zeker ook eens met ons praten. Onze consultants luisteren graag naar jullie uitdagingen en stellen vrijblijvend een aanpak op maat voor. Contacteer ons.