Meer veiligheid in 7 stappen

09 juni

Veiligheid op de werkvloer blijft een uitdaging voor elke onderneming. Ook al zijn de risico’s in de ene sector al wat groter dan in de andere. Evolueren van een gedragen veiligheidsbeleid naar een echte veiligheidscultuur is geen makkelijke opdracht. Met deze 7 stappen ben je al een eind op weg.

Focus in je veiligheidsbeleid op het gewenste gedrag van je collega’s. Vertrek vanuit een positieve invalshoek. Hoe wil jij dat zij zich gedragen op het werk? Welke houding verwacht je van hen? Hoe denken zij over veiligheid? Zo pak je dat aan:

1. Start met een gemeenschappelijke visie en missie

Alle neuzen in dezelfde richting. Dat geldt voor vele aspecten in je bedrijf maar zeker als het over veiligheid gaat. Daarom is het belangrijk goed na te denken over hoe je de veiligheid in jouw bedrijf gerealiseerd ziet. Dit is niet een opdracht van één afdeling. Dit gaat over alle departementen heen. Breng alle stakeholders in kaart en betrek hen bij het definiëren van een visie en een missie. En zet die ook duidelijk op papier, met goedkeuring van alle partijen.

2. Zorg dat de visie wordt gedragen door het hele management

Directie, management en leidinggevenden geloven in deze missie en visie. Ze stralen die uit, kennen de inhoud , praten erover met iedereen. Maar nog belangrijker: ze werken ook elke dag volgens deze visie. Zij zijn het voorbeeld! ‘Walk the talk’ is geen holle spreuk, maar maakt deel uit van hun werkethiek.

3. Werk een strategie en actieplan uit

Ga ook met alle stakeholders aan de slag om visie en missie te vertalen in een concrete strategie en actieplannen. Doe dit op bedrijfsniveau en op niveau van de verschillende afdelingen. Zorg dat deze plannen op elkaar afgestemd zijn en dat onderlinge afhankelijkheden duidelijk in kaart zijn gebracht.

4. Stel een communicatieplan op en deel dit met je collega’s

Een sterk communicatieplan is onontbeerlijk om je doel te bereiken. Start met een indrukwekkende kick-off actie. Herhaal 2 tot 3 maal per jaar samen met de hele onderneming je visie en missie. Organiseer maandelijks in de verschillende teams toolbox-gesprekken. En zorg er voor dat op de werkvloer zelf wekelijks, liefst dagelijks, persoonlijke opvolggesprekken plaatsvinden door de directe leidinggevende.

5. Volg de vooruitgang op via welbepaalde KPI’s

Bepaal duidelijke KPI’s waarmee je de vooruitgang van je veiligheidsbeleid kan opvolgen. Denk bijvoorbeeld aan: aantal toolbox-gesprekken, aantal ongevalvrije dagen, aantal opvolggesprekken op de werkvloer, enz. Zorg altijd voor een positieve benadering en omschrijf je KPI’s op een positieve manier. Vertrek van wat je best wel doet en niet van wat je best vermijdt.

6. Leer elkaar aanspreken op zowel veilig als onveilig gedrag

Elkaar respectvol aanspreken op verkeerd gedrag is niet makkelijk. Niet voor collega’s en ook niet voor leidinggevenden. Denk dus tijdig aan gerichte opleidingen en coaching door deskundigen. Herhaal die trainingen regelmatig. Herhaling werkt namelijk in een leerproces! Herinner je je hoe vaak je de maaltafels hebt herhaald tot je die helemaal onder de knie had. Met communicatietrainingen is dat net hetzelfde.

7. Zorg voor borging in de tijd

En dat brengt ons naadloos bij de laatste stap. Om je veiligheidsbeleid om te zetten naar een gedragen veiligheidscultuur is er nood aan herhaling. Veiligheid is geen eenmalige actie. Het is een volgehouden inspanning met voortdurend hernemen van acties. Dat wil niet zeggen dat je elke keer opnieuw letterlijk hetzelfde moet brengen. Creativiteit in de aanpak is zeker een pluspunt. Waak er wel over dat je boodschap consistent blijft.

Conclusie

Zoals je ziet vraagt een veiligheidscultuur installeren en onderhouden een grote mate van deskundigheid. Heb je die in huis? Top! Is deze deskundige niet in huis of heb je inspiratie nodig om een nieuwe boost te geven aan je veiligheidscultuur, neem dan eens vrijblijvend contact met Quattro Development en leg je vraag voor. Bel even (+ 32 476 421 891), stuur een mailtje met je vraag (info@quattro-development.be) of vul het contactformulier in.

Meer weten over veiligheidscultuur?

Lees hoe we je kunnen ondersteunen naar meer veiligheid.

Ook Lutosa viel voor onze aanpak, lees hoe zij veiligheid 'inbakken' in de bedrijfscultuur op de werkvloer.